TIN TỔNG HỢP KHÁC
Xã Lương Điền tổ chức hội nghị chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tăng cường xử lý công việc tại cơ quan theo công văn số 566/UBND-NV ngày 13/6/2023 của UBND huyện Cẩm Giàng
28/06/2023 02:13:29

Ngày 23/6/2023 UBND xã Lương Điền tổ chức hội nghị theo công băn số 566/UBND-NV ngày 13/6/2023 của UBND huyện Cẩm Giàng về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tăng cường trách nhiệm xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Bằng– Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động xã gồm 25 đồng chí.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Bằng– Chủ tịch UBND xã quán triệt các nội dung theo Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. và Thông báo số 1031-TB/TU ngày 18/5/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của UBND và các cơ quan thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 17- NQ/HU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã quán triệt cụ thể các nội dung trong công văn của Tỉnh ủy, và UBND huyện cụ thể như sau:

1.Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của người đứng đầu trong quản lý điều hành. Người đứng đầu chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác hoặc không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cơ quan cấp trên.

2. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

3. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện theo tinh thần 5 rõ( rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) trong thực thi công việc.

4.Tuân thủ quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm túc thực hiện công việc được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trực lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; nghiêm túc nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót trong thực thi công vụ.

5. Trong giao tiếp, ứng cử với người dân và doanh nghiệp cán bộ, công chức viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Đối với lãnh đạo cấp trên phải chấp hành sự chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ.

Hồ Văn Thịnh- VHTT xã Lương Điền
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3285
Trước & đúng hạn: 3285
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 04:05:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0