AN NINH-QUỐC PHÒNG
Đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch covid-19 xã Lương Điền tuyên truyền tới người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19
27/08/2021 12:00:00

Đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch covid-19 xã Lương Điền tuyên truyền tới người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19


(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2716
Trước & đúng hạn: 2716
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 06:56:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 42,406