QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản để thực hiện GPMB dự án xây dựng Cụm Công nghiệp, dịch vụ thương mại Lương Điền
23/03/2022 03:03:07
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2703
Trước & đúng hạn: 2703
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 01:49:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 42,393