GIÁO DỤC-Y TẾ
Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Tâm- Bí thư Đảng ủy xã Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã mở rộng ngày 29/7/2021
10/08/2021 12:00:00

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG

ĐẢNG ỦY XÃ LƯƠNG ĐIỀN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Lương Điền, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Số 36 -TB/ĐU

 


THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã mở rộng

ngày 29/7/2021

-----

Dự cuộc họp BCĐPCD covid -19 của xã mở rộng gồm các đồng chí Đảng ủy viên, Thành viên BCĐPCD coid-19 của xã, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn trong toàn xã.

Sau khi đồng chí CTUBND xã – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch xã triển khai, quán triệt nội dung cơ bản các văn bản chỉ đạo mới nhất của các cấp về công tác phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ công chức, các thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy ý kiến kết luận giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

Do tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, trong nước và trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Dự báo trong thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến khó lường, tiếp tục xâm nhập sâu vào cộng đồng, trực tiếp đe dọa tới súc khỏe, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng chổng dịch bệnh Covid-19 từ xã đến thôn đã rẩt nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân; đến nay, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Mặc dù vậy, chúng ta không được chủ quan, lơ là, phải tập trung sức lực để bảo vệ thành quả đã đạt được.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, chủ động ngăn chặn, ứng phó trong mọi tình huống, với trách nhiệm cao nhất đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, an toàn xã hội; Đảng ủy xã yêu cầu chính quyền, các đồng chí đảng ủy viê, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, các Chi bộ, các ông Trưởng thôn nghiêm túc thực hiện một sổ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch covid-19. Đặc biệt là công điện số 03-CĐ/UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch Tỉnh Hải Dương.

- Các Tổ công tác, tổ tuyên truyền, các ban ngành đoàn thể, các thôn tiếp tục tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường nâng cao hiệu quả họat động của các tổ covid-19 cộng đồng.

- Thực hiện công văn số 561/CV-UBND- LĐTBXH ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 tại các doanh nghiệp, CSKD đóng trên địa bàn huyện. Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách khẩn trương người lao động theo 3 mẫu (thành phần gồm toàn thể cán bộ thôn, tổ covid cộng đồng).

Thời gian hoàn thành các mẫu: mẫu 3 các thôn hoàn thành nộp về xã vào trưa ngày 30/7/2021; mẫu 1,2 nộp về xã vào chiều ngày 01/8/2021, đảm bảo chính xác, không để xót.

- Kiên quyết không để cho lọt người tỉnh ngoài vào và người trong tỉnh ở tỉnh ngoài về mà không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Quản lý thật chặt công tác tạm trú, lưu trú ở các nhà trọ.

- Giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ covid-19 cộng đồng, chỉ đạo các đoàn thể và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn.

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo xã.

- Chỉ đạo các tổ công tác xử lý vi phạm tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm PCD.

- Trưởng công an xã, trưởng trạm y tế xã chịu trách nhiệm về chuyên môn thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (nhất là công tác cách ly, quản lý cách ly; công tác truy vết; công tác xử lý vi phạm, công tác quản lý tạm trú).

- Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách thôn chịu trách nhiệm toàn phần về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở thôn lĩnh vực phụ trách ( có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch ở các thôn), về dự họp và chỉ đạo các cuộc họp về phòng chống dịch ở thôn phụ trách.

- Đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị chịu trách nhiệm triển khai, chỉ đạo đến chi hội và hội viên thực hiện.

- Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm toàn phần nhiệm vụ được giao theo phân công của Ban chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các thôn phụ trách.

- Đồng chí Bí thư chi bộ, Ban chi ủy chịu trách nhiệm về cá nhân và tập thể về công tác lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

- Ông, bà trưởng thôn chịu trách nhiệm toàn bộ công tác thực hiện, kết quả công tác phòng chống dịch ở thôn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, các đồng chí thành viên BCĐ xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong toàn xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- TTĐU, HĐND, UBND xã;

- BCH Đảng bộ;

- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;

- Đài Truyền thanh xã ;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Đình Tâm

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2730
Trước & đúng hạn: 2730
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 07:53:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 42,477