Năm học 2023 - 2024, tỉnh Hải Dương sẽ tuyển sinh 15.178 học sinh lớp 10 hệ công lập, với 364 lớp , trung bình 42 học sinh/lớp.

Zalo
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập diễn ra 2 ngày 1 và 2.6. Ảnh: Cổng TTĐT Sở GDDT Hải Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 365/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập và tư thục năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Sở Giáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho các trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự kiến tuyển sinh 15.178 học sinh lớp 10 hệ công lập, với 364 lớp, trung bình 42 học sinh/lớp; 5.760 học sinh lớp 10 hệ tư thục với 126 lớp.
Zalo
Zalo
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT công lập và tư thục có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được giao, quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Các phòng chuyên môn của Sở có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hải Dương