GIÁO DỤC-Y TẾ
Hội Khuyến học xã Lương Điền tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong năm học 2020- 2021.
02/11/2021 12:00:00

Sáng ngày 31/10/2021, Hội Khuyến học xã Lương Điền tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong năm học 2020- 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tâm- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã cùng các đ/c trong Ban thường vụ - BCH Đảng uỷ- TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ- công chức xã, Hợp tác xã dịch vụ xã.

Ở thôn có các đồng chí Bí thư chi bộ, các ông/bà Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

Ban giám hiệu trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở cùng các thầy cô giáo, các em học sinh được tuyên dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khách- Chủ tịch Hội Khuyến học xã đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác khuyến học năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2022.

Hội nghị công bố quyết định tuyên dương khen thưởng của chủ tịch UBND xã cho tập thể , cá nhân thầy cô giáo và học sinh có thành tích cao trong năm học 2020- 2021 với tổng số tiền thưởng là 17.250.000đ.

Ảnh đ/c Nguyễn Đình Anh- Phó BT TT Đảng ủy tặng hoa và quà cho các thầy cô giáo có thành tích cao trong công tác giảng dạy năm học 2020- 2021

Ảnh đ/c Nguyễn Đình Bằng- Chủ tịch UBND xã tặng hoa và quà cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2020- 2021 và thi đỗ vào các trường Đại học-Cao đẳng năm 2021

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Bằng, chủ tịch UBND xã có ý kiến phát biểu chỉ đạo, động viên và giao nhiệm vụ cho Hội khuyến học xã, đồng chí biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân thầy cô giáo, học sinh và phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập và gợi ý trong thời gian tới Hội Khuyến học xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu xắc nội dung Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ "về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" giai đoạn 2021-2030; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xây dựng các phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “ Dòng họ khuyến học” ở các thôn; vận động nhân dân học tập thường xuyên.

Hai là, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hướng toàn bộ hoạt động khuyến học về dòng họ, cộng đồng dân cư, về gia đình một cách thiết thực; xây dựng xã hội học tập, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của xã thời kỳ mới.

Ba là, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các thôn, các dòng họ, các gia đình, các cơ quan đơn vị, gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục đào tạo phát động, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; gắn phong trào khuyến học với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành; tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng của xã phù hợp với điều kiện của địa phương; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các cơ sở văn hóa giáo dục hiện có vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

Bốn là, tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương "gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học", “người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các thôn, các dòng họ; các cơ quan, đơn vị, để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và cho những em bị thiệt thòi trong cuộc sống.

Năm là, nghiên cứu, sớm triển khai mô hình “Công dân học tập” ” tiếp cận dần theo tiêu chí “Công dân toàn cầu”. đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, của Thủ tướng Chính phủ, và kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Tỉnh, của Huyện phục vụ yêu cầu phát triền KT-XH của địa phương; trong đó tập trung vào 3 nhóm đối tượng gồm: nông dân và người lao động nông thôn; công nhân và lao động tiểu thủ công và cán bộ, công chức.

Tin bài từ Phạm Thị Hương- Văn phòng HĐND-UBND xã 
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2716
Trước & đúng hạn: 2716
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 07:47:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 42,408