TIN TỔNG HỢP KHÁC
Lương Điền với công tác Đền ơn – Đáp Nghĩa
11/07/2022 12:00:00

Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng triệu người con ưu tú anh dũng hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu của mình cho đất nước, trong đó có người con của quê hương xã Lương Điền. Phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách chăm lo cho thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với đất nước, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang... nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công. Xã Lương Điền đã tích cực phát động các phong trào chăm lo đối tượng chính sách và người có công. Toàn xã hiện có 246 đối tượng Người có công, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam. Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), thực hiện phương châm “Nhà nước, Nhân dân cùng chung tay chăm lo” cho đối tượng chính sách và người có công xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chăm sóc NCC, thực hiện tốt chăm sóc gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Tu sửa nghĩa trang. Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên đối với người có công làm cho mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, giá trị to lớn, ý nghĩa nhân văn của việc thực hiện công tác chính sách nói chung, chính sách đối với người có công với cách mạng nói riêng. Các hoạt Động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức xã hội đối với công tác Thương binh Liệt sĩ. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền thành tích về công tác Thương binh Liệt sĩ, người có công mà các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân xã đạt được trong những năm vừa qua. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác Thương binh Liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội; biểu dương các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật tại địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên Đài truyền thanh xã và các thôn. Kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 để góp phần chăm lo, nhằm giảm bớt khó khăn và bầy tỏ sự tri ân tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xã Lương Điền tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công, rà soát thực hiện tốt, kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát, phát hiện những trường hợp đủ điều kiện xác nhận người có công với cách mạng chưa được xác nhận; hướng dẫn kê khai, bổ sung hồ sơ để người có công sớm được hưởng chính sách ưu đãi. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ phát triển sản xuất, tạo việc làm và cuộc sống ổn định. Phát động phong trào chăm sóc, phụng dưỡng và thăm hỏi động viên các Gia đình chính sách thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chỉnh trang, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, bia mộ liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, tường rào, bồn hoa tại các công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ.

  
Câu lạc bộ Liên thế hệ thôn Bình Long, xã Lương Điền chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ của xã (Ảnh tư liệu)
 

Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn xã Lương Điền tổ chức các hoạt động thiết thực gặp mặt người có công tiêu biểu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức tọa đàm, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với Người có công; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Xây dựng quỹ “Đền ơn - Đáp nghĩa” để có nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời cho việc tôn tạo nghĩa trang, sửa chữa tường rào, bồn hoa cây cảnh… trong khuôn viên nghĩa trang và chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước tại địa phương. Tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo sạch sẽ, các thôn có mộ Mẹ Việt Nam anh hùng tổ chức viếng mộ vào chiều ngày 26/7/2022. Tổ chức tốt khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã về ý nghĩa chính trị ngày Thương binh, Liệt sĩ, gương người tốt việc tốt của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các hoạt động của phong trào đền ơn đáp nghĩa đảm bảo hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa.

Hồ Văn Thịnh - VHTT Lương Điền  
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2697
Trước & đúng hạn: 2697
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 05:49:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 42,377