DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ- CÔNG CHỨC XÃ LƯƠNG ĐIỀN NĂM 2021
22/05/2021 12:00:00

Danh bạ điện thoại cán bộ- công chức xã Lương Điề/uploads/Danh ba so dien thoai xa.pdfn
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1504
Trước & đúng hạn: 1504
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/06/2023 21:22:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0