Thông tin tuyên truyền
Bài tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/03/1931- 26/03/2023)
24/03/2023 12:00:00

Kính mời các bạn Đoàn viên thanh niên cùng toàn thể nhân dân nghe bài tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .

 

Kính thưa các bạn ĐVTN cùng toàn thể nhân dân thân mến!

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 92 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm, vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số 236, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, ra quyết định “Cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng, phương thức hoạt động của Đoàn có khác nhau song tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên, tổ chức tập hợp thanh niên tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, tổ chức Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử giao phó, thể hiện sáng ngời tinh thần tự hào dân tộc, ý chí bất khuất, kiên cường. Mãi còn đây không khí hào hùng từ các phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, tham gia diệt giặc đói, giặc dốt; đến phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”; “Ba xung kích làm chủ tập thể”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, đến phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”... với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta luôn nhớ về sự hy sinh cao cả của bao thế hệ thanh niên Việt Nam: anh Tô Vĩnh Diện, chị Trần Thị Lý, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc... Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cũng có quyền tự hào khi có nhiều người trẻ trở thành lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học giỏi, tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

 

92 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện; truyền thống hiếu học, ham tìm tòi hiểu biết; truyền thống đoàn kết nhất trí, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau… Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Lương Điền anh hùng, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Lương Điền đã không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Kế thừa truyền thống yêu nước của các lớp thanh niên yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, các thế hệ đoàn viên, thanh niên xã nhà đã cùng nhân dân trong xã, đứng lên tham gia tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đến quốc Mỹ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị về kinh tế, ý nghĩa về xã hội và giáo dục sâu sắc cho thanh niên.

 


Xác định được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của tuổi trẻ xã nhà đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, luôn được khẳng định và có những bước phát triển mới. Với vai trò hạt nhân của phong trào thanh niên, nhờ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã tập hợp được ngày càng đông đảo thanh niên tích cực tham gia các phong trào, có nhiều sáng tạo và những khâu đột phá tạo được dấu ấn tốt đẹp trong dư luận xã hội. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Lương Điền học tập và làm theo lời Bác” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu cho lớp thanh thiếu niên thời đại mới với mong muốn, khát vọng và hoài bão được đóng góp trí tuệ, sức trẻ của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

 

Có thể khẳng định, bất cứ dân tộc nào khi muốn nhìn nhận, đánh giá và dự báo tương lai của quốc gia, người ta thường nhìn vào giới trẻ. Và dù bất kể hoàn cảnh nào thì thanh niên Việt Nam vẫn là người phản ánh và thể hiện rõ nhất hình ảnh của dân tộc Việt Nam với những đức tính lao động cần cù, cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, tự tôn và tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên. Lợi thế của tổ chức Đoàn hôm nay là được xác lập vị thế chính thức trong hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền chăm lo, quan tâm.

Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn là một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng thời tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cần ý thức phải trang bị hành trang truyền thống, tri thức, tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ - người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy thành quả đã đạt được, tuổi trẻ xã nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng”, đóng góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phấn đấu đưa Lương Điền trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Lương Điền nguyện phát huy truyền thống anh hùng, rèn đức luyện tài, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Thế hệ trẻ luôn đặt lợi ích của mình nằm trong lợi ích của quê hương, đất nước và hiểu rằng việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc xây dựng xã nhà phát triển cũng chính là hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển của quê hương.

 


ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ LƯƠNG ĐIỀN

 

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2758
Trước & đúng hạn: 2758
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 23:18:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 42,568