QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tỷ lệ 1/500
13/11/2021 08:59:34
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2703
Trước & đúng hạn: 2703
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 23:57:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0