VĂN HÓA-XÃ HỘI
Mô hình “ Ngôi nhà xanh” của chi hội phụ nữ thôn Bối Tượng, chi hội thôn Bến Đông Giao đi vào hoạt động để thu gom phế liệu tái chế, chung tay bảo vệ môi trường.
30/11/2021 12:00:00

Hưởng ứng phong trào "Tiết kiệm xanh" do hội LHPN huyện Cẩm Giàng phát động. Hội LHPN xã Lương Điền đã phát động các chi hội phụ nữ trong toàn xã xây dựng mô hình "Ngôi nhà xanh" để thu gom phế liệu tái chế, chung tay bảo vệ môi trường. Từ nguồn phế liệu tái chế gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn trên địa bàn xã. Đến nay đã có 03/10 chi hội xây dựng mô hình " Ngôi nhà xanh" gồm chi hội phụ nữ thôn Bến Đông Giao và chi hội phụ nữ thôn Bối Tượng... 

 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh mô hình "Ngôi nhà xanh" thôn Bối Tượng 
 
 
 
 
 
Hình ảnh mô hình "Ngôi nhà xanh" thôn Bến Đông Giao  
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2697
Trước & đúng hạn: 2697
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 03:25:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯƠNG ĐIỀN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đình Bằng

Địa chỉ: xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.789.320

Email: ubndxaluongdien.camgiang@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0